Thursday, June 2, 2011

1974 AD - Mayalu Mayalu


Tuesday, October 27, 2009

About us

हामी तपाईंहरुलाई धेरै भन्दा धेरै नेपाली गीत र संगीत सुनौनका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेका छौ। हाम्रो यो प्रयासलाई सहयोग गर्नुस्, तपिहरुलाई मन पर्ने गीत र संगीत हामी upload गर्छौ, कुनै नेपाली गीत सुन्न मन लागेमा हामी सम्झनुस् अनी e-mail गर्नुस् कुन गीत र कसको भनेर हामी सक्दो प्रयास गर्छौ। हाम्रो यो सानो प्रयासमा साथ दिनुस् अनी हामी तपाईंहरुलाई नेपाली गीतहरुको मिठास सुनौछौ।Monday, October 26, 2009

Nepali git

dowload the latest version of nepali songs